Portfolio > Oil Paintings

Oil Painting by Cecilia Sikström
Portrait of Lena Marcusson, Principal of the Faculty of Law in Uppsala / Porträtt av Lena Marcusson, rektor för den juridiska fakulteten i Uppsala
Oil on Canvas
2007